| Characters | History | How to make Nangtalung | Types of Nangtalung | Nangtalung Homepage | Thai Homepage |


 how.gif (5293 bytes)

การแกะตัวหนังตะลุง 


    ดาราหนังตะลุงที่แสดงให้เกิดภาพเงาบนจอหนังนั้น ทำด้วยหนังควาย หรือหนังวัวตากแห้ง
มักนิยมใช้หนังลูกวัวกัน เพราะหนังบางและแกะลวดลายได้ง่าย การทำตัวหนังเริ่มจาก นำแผ่นมา
ขูดขนให้เกลี้ยงจนดูโปร่งใส และบางได้ที่ จากนั้นใช้ดินสอร่างรูปที่ต้องการลงไป แล้วใช้มีดแหลม
ตุ๊ดตู่ และสิ่วขนาดต่างๆ แกะลวดลายไปตามเส้นที่ร่างไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สดใสสวยงาม


    ขั้นตอนสุดท้าย ใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่งที่เรียกว่าไม้ตับ คีบรูปตั้งแต่เท้าจรดหัว ผูกด้วยด้ายเหนียวยึดให้แน่น
ส่วนแขนและมือข้างใดที่ต้องการให้เคลื่อนไหวได้ ต้องผูกไม้เล็กๆ โยงไว้ให้ชักออกท่าทางตามความ
ต้องการของนายหนัง ถ้าตัวหนังที่เป็นตัวตลก ก็มีเส้นด้ายเหนียวๆ ผูกไว้ที่ปากด้านล่าง เอาไว้สำหรับดึง
ให้อ้าปากพูดได้

See the pictures


| Characters | History | How to make Nangtalung | Types of Nangtalung | Nangtalung Homepage | Thai Homepage |