nangtalung6_1e.jpg (9033 bytes)

๑. การแกะตัวหนังตะลุง

nangtalung6_4e.jpg (3007 bytes)

 

 

 

๔. ข้อต่อแขนที่ใข้เศษหนังเล็ก ๆ ยึดใว้

nangtalung6_2e.jpg (3892 bytes)

๒. ไม้ตับ

nangtalung6_5e.jpg (4773 bytes)

๕. เส้นด้ายที่ใช้ดึงปากให้ขยับได้

nangtalung6_3e.jpg (2756 bytes)

๓. ไม้เล็ก ๆ ที่โยงไว้ดึงแขนให้เคลื่อนไหว

 

Back