| Characters | History | How to make Nangtalung | Types of Nangtalung | Nangtalung Homepage | Thai Homepage |


title5.gif (5248 bytes)

เรียงตามลำดับความสำคัญ

1.  พระฤาษี 2.  พระอิศวร
3.  ตัวพระ 4.  ตัวนาง
5.  ยักษ์ 6. หนุมาน
7.  อ้ายเท่ง 8.  อ้ายยอดทอง
9.  อ้ายหนูนุ้ย 10.  อ้ายสีแก้ว
11.  อ้ายซ้ง 12.  อ้ายสะหม้อ
13.  อ้ายเหมียน 14.  อ้ายพูน
15.  อีหนูเนา 16.  อ้ายกลั้ง
17.  ยักษ์บ้า  

nangtalung7e_small.jpg (3299 bytes)  1.  พระฤาษ เป็นรูปหนังชั้นสูงสำหรับเคารพบูชา ใช้สำหรับเชิดเบิกโรง
โดยออกรูปฤาษีมาปรากฎที่จอ ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดคาถาบทชุมนุมเทวดา ต่อด้วยบทพากย์
ที่ใช้เฉพาะตัวพระฤาษี แล้วจะออกรูปมาอีกในวาระที่มีบทของพระฤาษี

Go to top


nangtalung8e_small.jpg (3711 bytes)  2.  พระอิศวร มักแกะเป็นรูปพระอิศวรทรงโคอุสุภราช ใช้สำหรับเชิดเบิกโรง
โดยออกรูปเป็นลำดับต่อจากพระฤาษี ชาวบ้านเรียกว่า "ออกโค"นายหนังจะเชิดรูปคล้ายลักษณะ
การย่างเท้าของโค

Go to top


nangtalung9e_small.jpg (2460 bytes)  3.  ตัวพระ เรื่องที่นำมาแสดงหนังตะลุง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจากวรรณคดีหรือ
นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ที่พระเอกเป็นกษัตรย์หรือเจ้าชาย ตัวหนังรูปตัวพระจึงมักแกะเป็น
ชายหนุ่มรูปงาม ทรงเครื่องอย่างกษัตรย์ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่พระเอกเป็นคนธรรมดาสามัญ
ก็จะแต่งตัวอีกแบบ

Go to top


nangtalung10e_small.jpg (2732 bytes)  4.  ตัวนาง ตัวหนังรูปตัวนางมักแกะเป็นรูปหญิงสาวสวย โดยมากจะทรงเครื่อง
อย่างเจ้าหญิง ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องประเภทจักรๆ วงศ์ๆ ถ้าเล่นเรื่องที่ตัวนาง
เป็นคนสามัญก็จะแต่งตัวอย่างคนธรรมดา

Go to top


nangtalung11e_small.jpg (3067 bytes)  5.  ยักษ แกะเป็นรูปยักษ์หน้าตาน่ากลัว ถ้าเป็นยักษ์เจ้าเมือง ก็จะแต่งกายเต็มยศ
หากเป็นยักษ์สามัญ ก็แต่งกายธรรมดา

Go to top


nangtalung12e_small.jpg (2822 bytes)  6.  หนุมาน ลิงเผือกที่มีอิทธิฤทธิ์มาก เป็นทหารเอกของพระราม ใช้ออกรูปแสดง
หนังตะลุงในเรื่องรามเกียรติ์

Go to top


nangtalung13e_small.jpg (2834 bytes)  7.  อ้ายเท่ง หรือตาเท่ง มีภรรยาชื่อเสียบ เป็นชาวบ้านคูขุด อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลามีอาชีพหากุ้งฝอยมาให้ภรรยาทำกุ้งส้มขาย และทำน้ำตาลโตนดกับกระแช่ขายด้วย
มีนิสัยมุทะลุ พูดจาขวานผ่าซาก ชอบข่มขู่เพื่อน หนังจวนชาวคูขุดตัดรูปอ้ายเท่งโดยใช้หนังเท้า
ของตาเท่งมาปิดที่รูป แล้่วไปเล่นในงานศพของท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่ที่ลำปำ

Go to top


nangtalung14e_small.jpg (3076 bytes)  8.  อ้ายยอดทอง หรืออ้ายทองบ้านาย มีอาชีพขายพลูอยู่ที่อำเภอเขาชุมทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชอบแต่งตัว นิยมชมชอบคนสวยคนงาม จึงมักอยู่ใกล้ชิดเจ้านายรูปงาม
ที่แต่งตัวสวย มีนิสัยขี้โม้ คุยโวโอหัง บ้ายอ และเจ้าชู้

Go to top


nangtalung15e_small.jpg (2900 bytes) 9.  อ้ายหนูนุ้ย หรือนายหนูนุ้ย เป็นคนวิกลจริต รูปร่างหน้าตาและกิริยาท่าทาง
ดูประหลาดเที่ยวเดินเตร็ดเตร่อยู่แถวตลาดคลองขวาง จังหวัดสงขลา "หนังนุ้ยหมาตาย"
บรมครูหนังตะลุงไปพบเข้า จึงเอามาเป็นแบบตัดเป็นตัวตลก มีกรรไกรหนีบหมากเป็นอาวุธประจำตัว

Go to top


nangtalung16e_small.jpg (3176 bytes) 10.  อ้ายสีแก้ว หรือลุงสีแก้ว เป็นผู้คุมนักโทษเรือนจำจังหวัดพัทลุง
เป็นคนซื่อสัตย์ พูดจริงทำจริงจึงเป็นที่นับถือและเกรงกลัวของชาวบ้านทั่วไป
ไม่เคยพกอาวุธ เวลาโกรธ จะใช้มือตบโดยที่ไม่มีใครบังอาจกล้าต่อสู้ด้วย

Go to top


nangtalung17e_small.jpg (2624 bytes) 11.  อ้ายซ้ง เป็นชาวจีน อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพรับจ้างตัดไม้ลากไม้    
นิสัยดี แต่ชอบ ดื่มเหล้า มักถือขวานเป็นประจำเพราะอยากทำตัวให้เหมือนชาวนครศรีธรรมราชทั่วไป
ที่ชอบพกลูกขวานติดตัวเสมอ

Go to top


nangtalung18e_small.jpg (3112 bytes) 12.  อ้ายสะหม้อ เป็นชาวไทยมุสลิม (นับถือศาสนาอิสลาม) อยู่ที่บ้านบางสะกอม
อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ไม่เคร่งครัดกับข้อบัญญัติทางศาสนาเท่าใดนัก มักทำนอกรีตนอกรอย
อยู่เสมอ มีนิสัยชอบหยอกล้อเพื่อนฝูง และชอบติเตียนผู้หญิง

Go to top


nangtalung19e_small.jpg (2752 bytes) 13.  อ้ายเหมียน มีนิสัยชอบรำมโนราห์ เป็นรูปหนังตะลุงที่หนังหนูจันทร์คิดทำขึ้น
ให้เป็นตัวตลกเด่น
ประจำคณะ เพื่อเรียกความสนใจจากคนดู

Go to top


nangtalung20e_small.jpg (2950 bytes) 14.  อ้ายพูน เป็นตัวตลกตัวหนึ่ง มักทำหน้าที่เป็นเสนาเฝ้าประตูเมืองของยักษ์
มีนิสัยพาลเกเรและดุร้าย แต่ชอบให้คนอื่นพูดยอ

Go to top


nangtalung21e_small.jpg (2726 bytes) 15.  อีหนูเนา เป็นรูปหนังตะลุงที่หนังตุดคิดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวตลกหญิง
เป็นสาวชาวบ้านกิริยา
มารยาทเรียบร้อย จิตใจดี ซื่อสัตย์ ไม่สนใจเรื่องความรัก

Go to top


nangtalung22e_small.jpg (3243 bytes) 16.  อ้ายกลั้ง ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคนขี้โรค โดยเฉพาะเป็นโรคขี้กลาก
จึงมักอยู่ไม่เป็นสุข ต้องเกาตลอดเวลา

Go to top


nangtalung23e_small.jpg (3090 bytes) 17.  ยักษ์บ้า เป็นรูปหนังตะลุงที่หนังคำวินคิดทำขึ้นให้เป็นยักษ์ตัวตลก
ประจำคณะ ใช้กลอนกลบทงูกลืนหางเป็นบทพากย์ประจำตัว

Go to top


| Characters | History | How to make Nangtalung | Types of Nangtalung | Nangtalung Homepage | Thai Homepage |