Ang Tikbalang Kung Kabiligan ng Buwan

Kuwento ni Victoria Añonuevo

Inilathala ng Adarna Book Services, Inc., 1995

 

Sa mga Guro at Magulang

 

Maraming maligno o nakakatakot na nilalang sa panitikang-bayan ng Pilipinas. Isa na rito ang tikbalang, isang nilikhang may katawang tulad ng tao pero may mukha na tulad ng kabayo. Sinasabi rin na tuwing kabilugan ng buwan ay lumalabas ang tikbalang at iba pang maligno. Kaya naman, bawal na bawal noon sa mga bata ang lumabas ng bahay kung gabi kahit maliwanag at marikit ang buwan. Ipinantatakot ng mga nanay ang mga maligno para mapigil ang mga bata sa paglalaro sa labas ng bahay.

 

Sa librong ito, inilalarawan ang tikbalang hindi bilang isang nakatatakot na panggabing nilikha. Katulad din ng tao, ang tikbalang ay marunong mabagot at malungkot kung nag-iisa at walang makasama. Tulad ng bata, gusto niya ng kalaro. Sinikap ng tikbalang na gumaya at makisama sa ibang maligno pero puro kapahamakan lamang ang nangyari sa tikbalang.

 

Isang paraan ang istoryang ito para maipakita sa mga bata ang itsura at gawain ng ilang popular na maligno sa matandang paniniwala. Bukod dito layunin din ng libro na mailarawan ang hirap ng pakikisama sa iba at ang halaga at ligaya ng kaibigan at kasama sa buhay.

 

 

Ang Kuwento

 

Kung gabi at kabilugan ang buwan mauupo ang tikbalang sa punong kalumpang, at maghahanap ng kalaro sa patintero o taguan. Gagayahin ang kapreng mabisyo sa paghithit ng matapang na abano. Hanggang maubo siya, mahilo, at lumabas ang usok sa ulo.

 

Malungkot dahil walang kalaro, mauupo sa punso ng masungit na nuno. Hanggang ang tumbong niya at maluto.

 

Gagayahin ang mahabang dila ng aswang sa pagnanakaw ng sanggol na atay. Hanggang ang dila niya ay maputol ng sundang.

 

Lalaruin ang anak ng taksil na tiyanak. Hanggang ang leeg niya ang makagat.

 

Kaya't malungkot siyang nagpalundag-lundag, nag-iisang nagluluksong-tinik sa bituin at ulap. Hanggang may makabangga siya na isa ring palundag-lundag na tikbalang. At kaya kung kabilugan ng buwan, masaya ang tikbalang pag may kalarong tikbalang sa tabi ng punong kalumpang.    

 

Translation Tools

CONCORDANCE PROGRAM
(A program will allow you to search for patterns of words in a text and how they are used in a given sentence. Please use the TXT Version of the text to use this program)

WORD FREQUENCY COUNT
(This program will allow you to determine the frequency of words in a given text.   Please note that, high frequency words in  Tagalog are usually the linkers (na, ng) and markers (si, ng, ang, etc.)  Identifying the high frequency full words will greatly assist you in your translation task. Please use the TXT Version of the text to use this program)

TAGALOG-ENGLISH
DICTIONARY

(This tool gives you direct translation of words from Tagalog to English.)

COMPREHENSION
QUESTIONS
(Answer the following questions and email your answers to SEASITE TAGALOG)

LIST OF READINGS
(List of texts/readings)