mag-ina sa banig_nestor_leynes_1960.jpg (47732 bytes)

Ano ang ginagawa ng nanay?  Kumakanta ang nanay para matulog ang  bata.

Ano ang ginagawa ng bunso? __________________________________

Saan natutulog ang bata? ___________________________________

 

inhouse.jpg (40947 bytes)

 

Nasaan ang dyaryo? Nasa ibabaw ng mesa ang diyaryo.

Nasaan ang telepono? ____________________________________

Nasaan ang radyo? ____________________________________

kitchen.jpg (44331 bytes)

 

Nasaan ang gulay? Nasa ibabaw ng mesa ang gulay.

Nasaan ang "toaster"? ____________________________________

Nasaan ang delata? ____________________________________