PRE-ACTIVITY Pencil and Paper.gif (245 bytes)

Choose one of the following activities, or you can do both pre-activities.

1.

Vocabulary Building Exercise

 

2

music.gif (14527 bytes)

Learn a Song.  Click on the musical icon, and listen to the following song.

Doon Po sa Amin

Doon po sa amin , bayan ng San Roque

May nagkatuwaan

Apat na pulubi

Nagsayaw ang pilay

Umawit ang pipi

Nonood ang bulag

Nakinig ang bingi.