PRESENTATION OF THE LESSON

 

real.gif (626 bytes)Click on the audio icon to listen to the dialog.

Ang Palabas

Malou:

  Oy, Bob, hindi na kita nakikita.

Bob:

  Sumasama kasi ako kay Mary sa Hilton.

Malou:

  Bakit?

Bob:

  Kumakanta siya at tumutugtog ng gitara sa Mail Room.

Malou:

  Bakit kasama ka?

Bob:

  Gabi na kung matapos ang palabas.

Malou:

  Ano naman ang ginagawa mo habang naghihintay ka?

Bob:

  Umiinom, sumasayaw.  Pag pagod na ay ngumingiti na lang ako.

Malou:

  Mahirap ang trabaho mo.

Bob:

  Oo, pero masaya naman ang gabi ko.