READING AND WRITING ACTIVITY Pencil_and_Paper.gif (950 bytes)

real.gif (626 bytes)Read the following letter, and click on the audio icon to listen to the audio of the text.  Answer the questions below:

 

 

Ika-26 ng Hulyo, 1998

Mahal kong kaibigan,

Kumusta ka na?  Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. 

Sa Susunod na linggo ay may piyesta sa aming probinsiya.  Ako at aking pamilya ay uuwi sa Sabado.  Marami akong pinaplanong gawin habang ako ay nasa probinsiya.   Maglalakad ako sa bukid.  Maliligo ako sa ilog.  Manghuhuli ako ng isda at ibon.  Aakyat ako ng mga punong kahoy.  Mamimitas ako ng prutas at kakain ako ng maraming gulay at karne.  Tutulong din ako sa pagluluto at paghahanda.   Siguradong napakasarap ang mga pagkain na ihahain ng aking mga kaibigan at kamag-anakan.

Susulat ulit ako pagdating ko sa probinsiya.

Hanggang dito na lamang,

Melita

 

 

redball.gif (371 bytes) Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

 

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

 

yellball.gif (582 bytes)Click on the yellow button to read a cartoon in Tagalog and do an additional writing activity.