PRESENTATION OF THE LESSON 

 

real.gif (626 bytes)  Click on the audio icon to listen to the dialog.

Ang Bakasyon

Ana:

  Aalis ka ba sa bakasyon?

Bob:

  Siguro.  Hindi ko pa alam..

Ana:

  Saan ka pumunta noong isang taon?

Bob:

  Sa San Francisco.

Ana:

  Bakit hindi ka pupunta sa Los Angeles naman,  Malapit ang Disneyland
  doon.

Bob:

  Magandang ideya iyan.  Sasama ka ba?

Ana:

  Kung may pera.