READING AND WRITING ACTIVITY  Pencil and Paper.gif (245 bytes)

  Ano ang pwede mong ipagawa sa mga sumusunod:

1.  sa karpentero

9.  sa yaya

2.  sa pintor

10. sa tsuper

3.  sa labandera

11. sa masahista

4.  sa kusinera

12. sa doktor
5.  sa dentista 13. sa modista
6.  sa hardinero 14. sa mangungulot
7.  sa sekretarya 15. sa titser
8.  sa katulong sa bahay 16. sa barbero


redball.gif (371 bytes) Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

yellball.gif (582 bytes) Click on the yellow button to read a cartoon in Tagalog and do an additional activity.