PRESENTATION OF THE LESSON

real.gif (626 bytes) Click on the audio icon, and listen to the dialog.

Magpapatingin sa Doktor

Maybahay: Hello, magandang umaga po.
Nandiyan po ba si doktor?
Doktor: Oo, si doktor ito.
Maybahay: Puwede ho bang magpatingin ang asawa ko sa inyo ngayon?
Doktor: Bakit?  Ano ang nararamdaman niya?
Maybahay: Hindi ho makahingang mabuti.
Doktor: Nakakalakad ba siya?
Maybahay: Opo.
Doktor: Dalhin mo agad sa ospital at iiksaminin ko.
Maybahay: Opo, ngayon din po.