PRE-ACTIVITY

music.gif (14527 bytes) Click on the music icon, and listen to the song. Test your comprehension by taking the quiz below.
(The song is still in the recording process.It will be available soon)

Magtanim Ay Di Biro. 

Magtanim ay di biro
Maghapong nakayuko
Di naman makatayo
Di naman makaupo.

Sa umagang pagkagising
Lahat ay iisipin
Kung saan may patanim
May masarap na pagkain.

Halina, halina
Mga kaliyag
Tayo'y magsipag-unat-unat
Magpanibago tayo ng lakas
Para sa araw ng bukas.

 

redball.gif (371 bytes) Click on the red button for instruction on how to take the quiz.