LESSON PRESENTATION

Dialog
Click on the audio to listen to the dialog.  Click on the speakers (Rosa and Mario) to practice the dialog lines. 

real.gif (626 bytes)

Ang Parti

Rosa:   Mario, gusto kong hiramin ang mga plaka mo.  Puwede ba?

Mario:   Oo, basta ikaw.  Bakit?

Rosa:   Gusto naming magparti sa Sabado. Gusto mo bang pumunta?

Mario:   Hindi puwede.  May trabaho ako.

Rosa:   Pahiram ng rekords.  Isasaulti ko sa Linggo.

Mario:   Sige, kunin mo sa bahay.

Rosa:   Ilagay mo sa kahon, ha?