miryenda, 1989 ni yozon.JPG (51905 bytes)
Meryenda ni Yoson, (1989)

Lumilipas ang kagandahan
Nguni't hindi ang kabutihang asal.

Read the saying, and find out the meaning of the following words:

lumilipas

kagandahan

kabutihang asal

Use our Tagalog Onsite Dictionary to find out the meaning of these words.  Can you tell us the meaning of this saying?  Send us your thoughts via e-mail, or write your comments in our guest log book.