PRESENTATION OF THE LESSON

Click on the audio icon, and listen to the dialog.

real.gif (626 bytes)Sa Bus Stop

         Si Belen at Andy ay nasa istasyon ng bus.

Andy:     

   Alin ba ang bus natin?

Belen:    

   Yung may "signboard" na numero kuwatro.

Andy:     

   O heto na.

   Belen:    

   O sige, sumakay na tayo at aalis na.

Andy:     

   Oo nga.   Naku, ang bigat naman nitong bag.  Kanino ba ito? Ano ba ang laman nito?

Belen:    

   Akin iyan.   Mga mangga iyan para sa guro natin sa eskuwela