READING AND WRITING ACTIVITY

Read the following time schedule.  Make note of the different activities and times.  Take the quiz below to test your comprehension of this reading activity.

Tuwing Lunes hanggang Biyernes,

1. gumigising ako ng alas sais ng umaga
2. nag-aalmusal ako ng alas sais y medya
3. alas siyete y medya ang pasok ko sa trabaho
4. alas otso ang miting ko sa opisina 
5. alas diyes ng umaga, nagmemeryenda ako ng tinapay at coke 
6.  alas dose ng tanghali, kumakain ako ng tanghalian
7.  mula ala una hanggang alas tres ng hapon, nagtatapy ako sa kompyuter
8.  alas kuwatro ng hapon, tumatawag ako sa telepono
9.  alas kutwatro y medya ng hapon, gumagamit ako ng e-mail
10. alas singko ng hapon, umuuwi ako sa bahay.

 

redball.gif (371 bytes)Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

This space shows a quiz in java-enabled browsers.