PRESENTATION OF THE LESSON

Read the following dialogs.  Click on the audio icon to listen to the dialogs.

real.gif (626 bytes)Maaga Pa

John:  Alas dose na ba?
Lisa:  Hindi pa.  Maaga pa.
John:  Mula pa kanina ay gutom na gutom na ako.
Lisa::  Hindi ka ba kumain ng almusal?
John:  Kumain.
Lisa:  Bakit ka nagugutom?  Alas diyes pa lamang ng umaga.
John:  Kasi, itong eksamen.  Ginugutom ako sa nerbiyos.

 

real.gif (626 bytes)  Tanghali Na

Rita:  Naku, tanghali na.   Anong oras na?
Elen:  Ewan, patay ang relo ko.
Rita:  Patay, alas siyete na.
Elen:  Eh, di huli na tayo.   Dali kayo.