Answer the questions with the most appropriate response.

Bakit ka pupunta sa Florida sa susunod na bakasyon?

Magmamasid ka ba ng parada sa Chicago sa Linggo?

Sasama ba siya sa kainan bukas?

Nanood ba ang pamilya mo ng TV tuwing hapunan?

Ano ang ginagawa mo gabi-gabi?

Ano ang kinakain mo tuwing almusal?

Tumatawag ba kayo sa nanay at tatay ninyo Linggo-linggo?

Naghihilamos ka ba tuwing umaga?

Nagsipilyo ka ba kagabi?

Lalangoy ba sila sa lawa o dagat sa susunod na bakasyon?

Papasok ba si Ben sa klase bukas?

Magtratrabaho ka ba sa bakasyon sa Chicago?

Lumabas ba siya kahapon?

Anong oras ka gumigising tuwing Linggo at Sabado