A. Pag-aralan ang mga sumusunod ng salita. Gamitin ang maliit na "dictionary on line" para malaman ang kahulugan ng bawat salita. Gamitin ang bawat salita sa pangungusap.

turqball.gif (579 bytes)kunin

turqball.gif (579 bytes)iprito
turqball.gif (579 bytes)sayawin turqball.gif (579 bytes)talupan

turqball.gif (579 bytes)kainin

turqball.gif (579 bytes)gayatin

turqball.gif (579 bytes)bilhin

turqball.gif (579 bytes)pitpitin

turqball.gif (579 bytes)laruin

turqball.gif (579 bytes)kopyahin

turqball.gif (579 bytes)lutuin

turqball.gif (579 bytes)hiwain

turqball.gif (579 bytes)inumin

turqball.gif (579 bytes)labhan

turqball.gif (579 bytes)basahin

turqball.gif (579 bytes)itapon

turqball.gif (579 bytes)hiramin

turqball.gif (579 bytes)hugasan

B.  Sagutin ang mga tanong:

1.  Ano ang gusto mong sayawin?

2.  Ano ang gusto mong kainin?

3.  Ano ang gusto mong bilhin sa mall?

4.  Ano ang gusto mong inumin tuwing umaga?

5.  Ano ang gusto mong basahin tuwing gabi?

6.  Anu-ano ang puwede mong hiwain?

7.  Anu-ano ang puwede mong iprito?

8.  Anu-ano ang puwede mong pitpitin?

9.  Anu-ano ang puwede mong gayatin?

10.  Anu-ano ang puwede mong labhan?

C.  Pag-aralan ang mga salita.  Ano ang puwede mong gawin sa mga bagay na ito.

nobela
tinikling
Kapalaran
Magasin
sungka
kapote
gamot
diyaryo
komiks
sorbetes
tenis
prutas
kotse
gulay
karne