MURO AMI

Nagalit si Fredo kay Botong.  Nag-away sila.  Kinausap ni Botong ang iba at sinabi niyang maraming pera si Fredo.  Kailangan daw nilang patayin ito para mapapunta sa kanila ang pera at barko.  Tinalian nila sina Fredo at ang kanyang ama at itinapon sa dagat.  Namatay ang tatay pero nakaahon si Fredo.

Nagulat ang lahat nang nakita nila si Fredo sa loob ng barko.  Nagkaroon nang labanan.  Nasunog at barko kasama sina Fredo at Botong.  Lumangoy ang mga bata at ang iba pa sa isang isla.