LESSON PRESENTATION

Dialog

May Selyo Ka ba?
(Click on the names to listen to the dialog lines)

 

Marge:

Gail:


Marge
:

Gail:

Beth:

Marge:

Gail, may selyo ka ba?

Wala akong selyo.   Baka si Beth, mayroon.


Talaga?  Pakitanong mo nga.


Sige, sandali lang.  Beth mayroon ka bang selyo?

Sori, ha.  Wala, eh.

Hindi bale.  Itatanong ko sa iba.