Correct the following sentences. Write the appropriate linkers, markers and put the words in correct order when necessary.

1.  Wala tao sa bahay ngayon.

2. Mayroon maganda bata sa kusina.

3.  May maramin tao sa labas mataas na gusali.

4.  May isa silya sa loob ng kuwarto.

5.  Wala halaman bakuran.

6.  Mayroon ka ba kapote?

7.  May payong ba ka?

8.  Wala ka ba kalabaw?

9.  May delata sa tindahan ba?

10.  May palay sa bukid ba?

11. Wala ba sila panaderya sa siyudad?

12.  May tinitinda ba suka sa tindahan?

13.  May pusa at aso ang anak mo ba?

14.  Wala ba asawa ang ko anak?

15.  Mayroon ba eroplano paliparan sa?