Read the following Tongue Twisters

  1. pitumput-pitong puting pating
  2. Notebook at aklat, notebook at aklat, notebook at aklat, ...
  3. Bababa ka Ba? Bababa din ako!
  4. Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman.
  5. Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.
  6. Ang relo ni Leroy ay rolex.
  7. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.
  8. Minimikaniko ni Monico ang makina ng Minica ni Monica.
  9. Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray.
  10. Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, ...