READING AND WRITING ACTIVITYPencil_and_Paper.gif (950 bytes)

anarule.gif (1534 bytes)

Read the following essay, and take the E-mail Quiz (multiple choice and short answer) below.  

real.gif (626 bytes)  Click on the audio icon  to listen to the narration of the essay below.

Ang Pamilyang Santos


Sa sala ng bahay nila Fred ay may retrato ng kaniyang pamilya.  Nakaupo sa gitna ang lolo at lola ni Fred.   Nasa likod nila ang tatay at nanay ni Fred.  Nasa kaliwa ng nanay niya si Fred.  Nasa kanan ng tatay niya si Mary, ang panganay na anak sa pamilya.   Siya ang ate ni Fred, ang nag-iisang kapatid na babae.  Si Henry naman ang kapatid niyang lalake .  Nasa harapan si Henry.  Siya ang bunso sa pamilya
.

(In the living room of Fred's house, there is a portrait of his family.  Seated at the center are Fred's grandmother and grandfather.  Behind them are Fred's father and mother.  Fred is to his mother's left.  To his father's right is Mary, the eldest child in the family.   She is Fred's older sister, his only sister.  Henry is his brother.  In front is Henry.  He is the family's youngest.)


anarule.gif (1534 bytes)

E-mail Quiz

redball.gif (371 bytes)Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

 

 

anarule.gif (1534 bytes)

TAGALOG CARTOONS

wpe4.jpg (48861 bytes)

(Click on the image above to see the bigger image)

 

Key words:

takot kulog
ipinaglihi kulugo
sigurado kasunod
liwanag nalaman

Read the Tagalog  cartoon above.  Use the Tagalog On-line Dictionary to help you with the difficult words.  What is cartoon about?   Send us your answers via e-mail, or write them in our Guestbook.

anarule.gif (1534 bytes)

Dialog Variations

Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan.  
Magsulat ng mga diyalogo base sa mga larawan.

px2_1.gif (6163 bytes)
Click the picture to link to the picture page

 
Back to Top