PRE-ACTIVITY  Pencil and Paper.gif (245 bytes)

anarule.gif (1534 bytes)

Read the following narrative, and take the Word Drag and Drop quiz below.  Click on the audio button to listen to the sentences.

real.gif (626 bytes)Si Lita ay isang estudyante sa Illinois.  Ito ang listahan ng kanyang gawain araw-araw.  Maraming ginagawa si Lita mula Lunes hanggang Linggo.  Kadalasan siya ay nagtatrabaho sa bahay.  Kung minsan naman, pumupunta siya sa aklatan sa eskuwela. Basahin ang kanyang mga gawain araw-araw.

Araw
(Days)

Oras
(Hour)
Lunes
(Monday)
Martes
(Tuesday)
Miyerkules
(Wednesday)
Huwebes
(Thursday)
Biyernes
(Friday)
Sabado
(Saturday)
Linggo
(Sunday)

Umaga
(morning)

turqball.gif (579 bytes)

Pumapasok
sa eskuwela.

turqball.gif (579 bytes)

Nagtratrabaho
sa restoran.

 

turqball.gif (579 bytes)

Pumapasok
sa eskuwela at nagta-type sa
kompyuter.

turqball.gif (579 bytes)

Pumupunta sa library.

turqball.gif (579 bytes)

Naglalaba ng damit at naglilinis ng bahay.

turqball.gif (579 bytes)

Namamasyal sa bahay ng kaibigan.

turqball.gif (579 bytes)

Nagsisimba at naglalakad sa labas.

Hapon
(afternoon)

turqball.gif (579 bytes)

Nag-eehersisyo sa gym.

turqball.gif (579 bytes)

Nagpapahinga.

turqball.gif (579 bytes)

Nag-aaral at nagbabasa.

turqball.gif (579 bytes)

Nakikipag-usap sa mga kaklase.

turqball.gif (579 bytes)

Nag-eehersisyo sa gym.

turqball.gif (579 bytes)

Nagpapahinga at pumupunta sa tindahan

turqball.gif (579 bytes)

Nagpapahinga at nagbabasa ng dyaryo.

Gabi
(evening)

turqball.gif (579 bytes)

Nagluluto, kumakain at nag-aaral.ng leksyon.

turqball.gif (579 bytes)

Kumakain at
dumadalo ng meeting sa eskuwela

turqball.gif (579 bytes)

Nagluluto, kumakain at nagbabasa ng mga libro.

turqball.gif (579 bytes)

Kumakain sa bahay ng kaibigan at nagsusulat ng papel.

turqball.gif (579 bytes)

Nanonod ng sine at kumakain sa labas.

turqball.gif (579 bytes)

Nagluluto, kumakain, at nakikipag-usap sa telepono.

turqball.gif (579 bytes)

Nag-aaral at nagbabasa ng libro.


anarule.gif (1534 bytes)

WORD DRAG AND DROP QUIZ

redball.gif (371 bytes)Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

Back to Top