READING AND WRITING ACTIVITYPencil_and_Paper.gif (950 bytes)

anarule.gif (1534 bytes)

Read the dialog, and take the quiz that follows.

Sitwasyon: Kaarawan ng nanay ni Clarita.  Kinumbida ni Clarita si Bill sa handaan sa kanila.  Kaibigan ni Clarita si Bill.  Gusto ni Claritang kumain si Bill ng marami.  Kumakain na sila ng matamis.

Clarita: Marami ka bang kinain?
Bill: Oo, busog na busog na ako.
Clarita: Natikman mo na ba ang bibingka?
Bill: Oo, salamat, masarap.
Clarita: O, Bill, gusto mo pa ba ng tubig?
Bill: Hindi na.  Salamat.


anarule.gif (1534 bytes)

redball.gif (371 bytes) Click on the red button for instruction on how to take this quiz.

 

This space shows a quiz in java-enabled browser. Back to Top