PRESENTATION OF THE LESSON

anarule.gif (1534 bytes)

PAKI  NGA

Would you be able to identify the usage of the term
paki in this dialog? 

real.gif (626 bytes)Click on the audio icon, and listen to the dialog.

    SitwasyonKumakain si Malou at Bob ng agahan

Malou:

Pakiabot nga ng ketchup, Bob.

Bob:

Heto.

Malou:

Salamat.  At tsaka 'yung asin.

Bob:

Eto.

Malou:

Salamat.  Paki-urong ang plato mo at wala na akong lugar.  Nasaan ang paminta?

Bob:

Eto.

Malou:

Salamat.  Pakilagay itong tinapay diyan.

Bob:

Malou!  Hindi na ako makasubo!   Ano
ka ba!


Back to Top