LESSON PRESENTATION

anarule.gif (1534 bytes)

Dialog

Bagong Kaibigan

real.gif (626 bytes)

Makinig at Intindihin

Pia:  Ben, kaibigan mo pala si Jonathan.  Taga saan ba siya?

Ben:  Taga Ohio siya.

Pia:  Saan sa Ohio?

Ben:  Sa Columbus.  Doon siya nag-aral sa Ohio State.

Pia:  Marunong ba siyang mag-Tagalog?  Saan ba siya ipinanganak?

Ben:  Sa Pilipinas.   Pilipino ang mga magulang niya.

Pia:  E, saan siya lumaki?  Dito ba o sa Pilipinas?

Ben:  Dito siya lumaki. Sa California.

Pia:  Saan naman siya nakatira ngayon?

Ben:  Sa Chicago.

Pia:  Gusto ko siyang makilala.  Puwede mo ba akong ipakilala?

Ben:  Sige, bukas.   Magkita tayo sa McDonalds.

Pia:  Sige!