READING AND WRITING

anarule.gif (1534 bytes)

Read the dialog, and answer the following e-mail quiz.

redball.gif (371 bytes)Click on the red button for instruction on how to take this quiz:

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

 

Use the clues provided to write complete sentences

Masakit ang lalamunan ko.

    May iksamen siya.

 1. Mila, masakit, ulo
 2. Tiyan, masakit, Adam
 3. bata, masakit, ngipin
 4. sakit, may, anak, niya
 5. may, siya, sipon
 6.  

  Dalawa ang siko natin.

 7. natin, sampu, daliri
 8. dalawa, mata, natin
 9. leeg, ko , isa
 10.  

  Matangos ang ilong ng asawa ko.

 11. mga paa, malakas, nanay
 12. anak ni Linda, maganda, mukha
 13. paa, malaki, Tim
 14. matigas, magaspang, siko, bata

Answer the following questions:

e.g. Bakit absent si Don noong Biyernes? May trabaho siya?

 1. Ilan ang puso natin?
 2. Ilan ang lalamunan natin?
 3. Bakit wala si Ben?
 4. Bakit ka absent kahapon?
 5. Kailan ka absent?

Additional Writing Activities