PRESENTATION OF THE LESSON

anarule.gif (1534 bytes)

real.gif (626 bytes)  Click on the audio icon,  then listen
and understand  the dialog.

MASAKIT ANG ULO

Bob Malou, bakit ka tahimik na tahimik diyan?  
Malou Masakit ang ulo ko, eh.  
Bob Pareho na lang tayo.  Kasi napaka-init ngayon.          
Malou Lalo na sa "downtown."  Naglakad ako nang naglakad. Sumakit ang paa ko.  Maya-maya'y umakyat ang sakit sa ulo ko.
 Bob Humanap tayo ng aspirina.    
Malou Mabuti pa nga yata.  Pero maglalakad na naman tayo.   Sasakit ulit ang paa ko.    
Bob Kung bubuhatin naman kita, sasakit ang likod ko at braso.
Malou Maupo na lang tayo rito at tiisin natin ang sakit ng ating ulo.

Back to Top