PRE-ACTIVITY

anarule.gif (1534 bytes)

Grid Activity Learning a Song Word Drag and
Drop Quiz


A.  Grid Activity

          
          Study the grid below, click on the green button to listen to the sentences
          and take the e-mail at the end of the page.

turqball.gif (579 bytes)Sina Susan, Kay, at Ellen ay palaging "absent" sa kanilang klase.
Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng kanilang pag-absent.

Araw Lunes Martes Miyerkoles Huwebes Biyernes
Kay

turqball.gif (579 bytes)
Masakit ang tiyan niya

turqball.gif (579 bytes)
May sipon siya
turqball.gif (579 bytes)
Pumasok siya sa klase.
turqball.gif (579 bytes)
Masakit ang
likod niya.
turqball.gif (579 bytes)
Sira ang kotse niya.
Susan turqball.gif (579 bytes)
Pumasok siya sa klase.
turqball.gif (579 bytes)
May "date" siya.
turqball.gif (579 bytes)
Tinatamad siya.
turqball.gif (579 bytes)
Masakit ang
ulo niya.
turqball.gif (579 bytes)
Pumasok siya sa klase.
Ellen turqball.gif (579 bytes)
Masakit ang paa niya.
turqball.gif (579 bytes)
Pumasok siya sa klase.
turqball.gif (579 bytes)
May sakit ang nanay niya.
turqball.gif (579 bytes)
Nanood siya
ng sine.
turqball.gif (579 bytes)
Nagsusuka siya.

POWERPOINT FOLLOW-UP QUESTIONS

Back to top

anarule.gif (1534 bytes)


B.   Listen to a Song

Click on the music icon, listen and learn the following song:

music.gif (14527 bytes)

Sampung mga daliri

Kamay at paa

Dalawang mata

Dalawang tenga

Ilong na maganda

Malilinis na ngipin

Masarap ikain

Isang bibig nagsasabing

Huwag magsinungaling

Back to top

anarule.gif (1534 bytes)

C. Word Drag and Drop Quiz

redball.gif (371 bytes)Click on the red button for instruction on how to take this quiz.
This quiz is about the grid activity above.

Back to top