PRESENTATION OF THE LESSON

anarule.gif (1534 bytes)

real.gif (626 bytes)  Click on the audio icon, and then listen to
and understand the dialog.

turqball.gif (579 bytes) SA ESKWELAHAN

TINA:    Hoy, Ben, saan ka pupunta?  
BEN:    Diyan lang sa tindahan.  
TINA:    Linda, ito si Ben, kaibigan ko.           
LINDA:    Kumusta ka, Ben?
  BEN:    Mabuti, naman.  At ikaw?        
LINDA:    Mabuti rin.     
TINA:    O, sige, Ben, diyan ka na.  Pupunta na kami sa 
    aklatan.
BEN:    O, sige.  Magkita na lang tayo bukas.