MINI DIALOGS

A.

Ginoong Jones: Magandang Umaga po.
Ginoong Smith: Magandang umaga po naman.
Ginoong Jones: Kumusta po kayo.
Ginoong Smith: Mabuti po. At kayo po naman?
Ginoong Jones: Mabuti rin po. Salamat.

B.

Bob: Magandang umaga Ginny
Ginny: Magandang umaga, Bob.
Bob: Kumusta ka?
Ginny: Mabuti. At Ikaw?
Bob: Mabuti rin. Salamat.

C.

Mila: Ako si Mila. Ano ang pangalan mo?
Julie: Ako si Julie. Taga saan ka?
Mila: Taga Chicago ako. Ikaw, taga saan ka?
Julie: Taga Pilipinas ako. Estudyante ka ba?
Mila: Oo, estudyante ako sa NIU. Ikaw?
Julie: Estudyante rin ako sa NIU.
Mila: O, sige, sana magkita tayo muli.
Julie: O, sige.

D.

John: Hoy, Mike, saan ka pupunta?
Mike: Pupunta ako sa tindahan.
John: Ano ang bibilhin mo?
Mike: Bibili ako ng karne at gulay. May parti sa bahay mamaya.
John: Kasama ba ako sa parti?
Mike: Oo, siyempre. Alas sais ng gabi. Magkita na lang tayo mamaya.
John: Oo, sige magkita na lang tayo.