Practice Saying Useful Expressions (Beginning Tagalog Book, App. 1 p. 485)

Practice Answering Questions:

 1. Nasaan si Ben?
 2. Nasaan ang kaibigan mo?
 3. Kumusta na po kayo?
 4. Kumusta ka na?
 5. Nasaan ang bagong kaklase natin?
 6. Saan ka galing?
 7. Saan ka pupunta?
 8. Ano ang pangalan mo?
 9. Taga saan ka?

Small Group Activities:

 1. You are looking for you for your friend Bob. You meet Sue at an evening party. Perhaps she knows where Bob is.
 2. It is 9 in the morning. You are looking for Dr. Cruz. You meet Mrs. Cruz, the doctor’s wife.
 3. Strolling in the park you meet a friend. After the usual greeting, ask where an object/place is.