Form

 1.  Gusto/ayaw + ng pronoun + linker (ng) + verb (infinitive form –um, mag, ma) + marker "ng/ng mga" + name of object (noun) and/or marker "sa" phrase + Time Indicator (araw-araw, bukas, mamaya, etc.)

e.g

Gusto kong kumain ng bistek Tagalog at kanin araw-araw

Gusto nilang matulog sa otel mamaya.

Gusto naming maglaro ng bola sa labas tuwing Tag-init.

2.  Gusto/ayaw + ng pronoun + linker (ng + verb (infinitive form –in/hin, I-, ) + marker "ang/ang mga/si/siya" + name of object (noun) and/or marker "sa" phrase + Time Indicator (araw-araw, bukas, mamaya, etc.)

e.g.

Gusto kong lutuin ang Ginataang manok sa kaarawan ni Ben.

Ayaw nilang basahin ang mga libro niya sa laybrari bukas.

Gusto naming ilabas si Mila sa Biyernes.

 

Meaning

Gusto/ayaw when used with verbs I-, in/hin in a sentence requires an ‘ang’ phrase following the verb.

Gusto kong itapon ang basura sa labas.

Gusto/ayaw when used with verbs mag-, ma, -um in a sentence can stand alone without the "ng phrase" following it. If a noun phrase is added it has to be marked by ‘ng."

Gusto kong magsulat.

Gusto kong magsulat ng nobela at tula.

Use

The above forms of Gusto and ayaw are used to describe a person’s desirability and undersirability of certain activities.