SENTENCE STRUCTURE

Study the following questions and statements.  Form your own sentence structures based on these questions and statements.

1. Ano ang gusto mong pagkain?  

Gusto ko ng isda, kanin at gulay.

2. Anu- anong prutas ang gusto ng anak mo? 

Gusto niya ng mansanas, ubas, at orens.

3. Gusto mo ba ng/ang mansanas? 

Oo, gusto ko ng/ang mansanas.

Ayaw ko ng/ang mansanas.

4. Gusto ba niyang kumain ng balut? 

Oo, gusto niyang kumain ng balut.                                                 

Hindi, ayaw niya ng balut.                                                   

5. Sino ang gusto mong manunulat? 

Si C. S Lewis ang gusto kong manunulat.

6. Sinong manunulat ang gusto mo?

Si John Girsham ang manunulat na gusto ko.

7. Anong kurso ang gusto mo? 

Agham ang gusto ko.

8. Ano ang ayaw mong gawin tuwing Sabado at Linggo? 

Ayaw kong maglaba at maglinis tuwing Sabado at Linggo.

9. Gusto mo bang magluto?

Oo, gusto kong magluto.

Hindi, ayaw kong magluto.

10. Ayaw ba ni Ben mag-ehersisyo? 

Oo, ayaw ni Ben mag-ehersisyo.

Hindi, gusto ni Ben mag-ehersisyo.