Sagutin sa buong pangungusap ang bawat tanong.  

Ano ang gusto mong

pagkain?

 

 

Gusto mo ba ng sinangag?

Ano ang gusto mong kotse?

Ano ang gusto mong panahon?

Gusto mo ba ng karne o gulay?

Ano ang gusto mong lugar? Mainit o malamig?

 

 

Ano ang gusto mong damit?  mahaba o maikli?

Sino ang gusto mong presidente sa Amerika?

Gusto mo ba ng tsaa o kape?

Sino ang gusto mong manlalaro ng basketbol?

Ano ang gusto mong pelikula?

 

 

Ano ang gusto mong kanta?

Gusto mo ba ang Chicago o ang New York?

Sino ang gusto mong manganganta?

Sino ang gusto mong manunulat?

Ano ang gusto mong palabas sa TV?

 

 

Gusto mo ba ng kakanin o kayk?

Ano ang gusto mong laro? Basketbol o Basebol

Ano ang gusto mong istasyon sa T.V.?

Ano ang gusto mong damit? 

Gusto mo ba ng sigarilyo?

 

 

Ano ang gusto mong pabango?

Gusto mo ba ng McDonald's o Burger King?

Sino ang gusto mong "newscaster?"

Ano ang gusto mong gawin tuwing Sabado at Linggo?