READING AND WRITING

anarule.gif (1534 bytes)

Re-read the dialog in the lesson.  Answer the following
short-answer and fill-in the blank quiz. 

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

anarule.gif (1534 bytes)

Fill-in the Blanks with the most appropriate descriptive words.

CONTRADICTIONS:

 1. __________ nga si Tom Cruize pero mayaman naman.
 2. Pangit nga siya pero ___________ naman.
 3. ____________nga si madamot naman.
 4. _____________ nga siya pero salbahe naman.
 5. ______________nga Michael Jordan palikero naman.
 6. Matalino nga si Bill Clinton pero ____________naman.

MAY SENTENCES

 1. May isang lumang bahay si Ben.
 2. May _____  ______ kotse sina Mila at Lito.
 3. May _______ _____ at isang _______ anak si Ate Rhoda.
 4. May ______ bahay sa Washington D.C.
 5. May _____ _______ at _____ ______ estudyante sa klaseng Tagalog.