PRESENTATION OF THE LESSON

anarule.gif (1534 bytes)

real.gif (626 bytes) Click on the audio icon, and listen to the following dialog. Note the
the italicized Tagalog words in the dialog, which you've learned earlier.

Ang Bagong Titser

     Sitwasyon: Nag-uusap sina Tina, Linda at Ben.  Naghihintay sila ng klase.

Tina: Maganda ang damit at guwapo ang nagsusuot.   Hindi ba, Linda?
Linda: Hindi nakapagtataka.  Mayaman siya, e.
Tina: Oo, mayaman si JoeMalaki ang alawans, maganda ang bahay, modelo ang  kotse.
Linda: At matalino.
Tina:  Hindi ba si Eddie ang guwapo at matalino naman si Ben?
Ben:  Sino ang matalino?  Ako?
Tina: Oo, matalino ka, hindi ba?
Linda: Hoy, dumarating ang bagong titser.
Ben: Ano ba ang bagong titser?
Linda: Babae.
Tina: Mahusay ba siya?
Linda: Oo, matalino siya, mabait siya, at...maganda.
Ben: Talaga!  Hoy tayo na.  Tumutunog na ang kampana.


Back to Top