PRESENTATION OF THE LESSON

anarule.gif (1534 bytes)

   real.gif (626 bytes) Click on the audio icon.   Listen  and read the following text. 
Open the online Tagalog Dictionary above to learn the meaning
of Tagalog words in the text.

 


Mga Alagang Pusa

mga_pusang_yagit.JPG (51645 bytes)

Maraming pusa sina Rick at Emily.  Itim ang dalawang pusa, puti ang dalawa at dilaw ang isa.  Gusto ng mga pusa ang matulog sa kama nina Rick at Emily.  Bumili ng bagong kama sina Rick at Emily.   Inilagay nila ang bagong kama sa ibang silid.  Gusto nilang doon matulog ang mga pusa.  Pero natulog din lahat ang mga pusa sa dating kama.

 

Back to Top