Ang Mga Muslim

Sinasabi ng kasaysayan na ang mga Muslim sa Mindanao at Sulu ay hindi kailanman napailanman sa mga banyaga. Bago pa dumating ang mga Kastila ang mga Muslim ng Sulu ay pin