CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you have just learned?  You may use the to find out the meaning of some words. Click on the green button to listen to the sentences.

1.  turqball.gif (579 bytes)Nag-aral ako kagabi.
2.  turqball.gif (579 bytes)Nagsulat si Ana ng "term paper" niya kahapon.
3.  turqball.gif (579 bytes)Naligo ang mga bata sa ilog.
4.  turqball.gif (579 bytes)Nanood kami ng sine kahapon.
5.  turqball.gif (579 bytes)Naglinis si Albert ng kotse niya kaninang umaga.
6.  turqball.gif (579 bytes)Humiram si Aling Nena ng pera sa kanyang kapatid.
7.  turqball.gif (579 bytes)Sumakay sila ng eroplano papuntang Cebu at Davao.
8.  turqball.gif (579 bytes)Kumanta kami sa simbahan noong Linggo.
9.  turqball.gif (579 bytes)Bumili si Berto ng bagong CD ni Madonna.

10.  turqball.gif (579 bytes)Umuwi si Maria sa kanilang probinsya noong Lunes.
11.  turqball.gif (579 bytes)Naglinis ako ng bahay kanina lang.
12.  turqball.gif (579 bytes)Kanina pa umuwi si Jose.
13.  turqball.gif (579 bytes)Kahapon dumating ang regalo mo.
14.  turqball.gif (579 bytes)Tumawag ang kapatid mo kagabi.
15.  turqball.gif (579 bytes)Nananghalian kami kanikanina lang.
16.  turqball.gif (579 bytes)Nagluto ang nanay niya ng adobo noong Linggo.
17.  turqball.gif (579 bytes)Noong isang taon pa dumating ang padala mong libro.
18.  turqball.gif (579 bytes)Bumili kami ng bagong bahay noong nakaraang buwan.
19.  turqball.gif (579 bytes)Kumanta siya sa simbahan kaninang hapon.
20.  turqball.gif (579 bytes)Nagdyaging (jogging) siya kaninang umaga.

Next Activity (Thematic Lesson Reading and Writing Activity)

        Back to Top