CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

This vocabulary exercise will help you identify the meaning of the underlined words using the pictures and other words in the sentences as clues.  Read the following sentences and enjoy learning new vocabulary words.   Click on the green audio buttons to listen to the reading of the sentences.

turqball.gif (579 bytes)

1. Gustong sumulat si Ben kay Lita.  Bumili siya ng papel, lapis at bolpen sa tindahan.

turqball.gif (579 bytes)

2. Nagluto siya ng pagkain para sa piknik.

turqball.gif (579 bytes)

3. May bagong kotse si Ben.  Honda Civic ito.

turqball.gif (579 bytes)

4. Maraming pera ang mga mayayaman.  Kaya nilang bumili ng kamera, sweter, tsinelas, sapatos, at bag linggo-linggo.

turqball.gif (579 bytes)

5. Mahal ang kuwintas at singsing na binili ng nanay at tatay niya.  Mahigit isang libong dolyar.

turqball.gif (579 bytes)

6. Nagtuturo ang titser ng Tagalog araw-araw.

turqball.gif (579 bytes)

7. Humiram si Ben ng libro sa laybrari.

turqball.gif (579 bytes)

8. Sa akin ang libro na ito.   Hindi sa iyo.

turqball.gif (579 bytes)

9. Nawawala ang susi ni Mila.  Hindi siya makapasok sa bahay.

turqball.gif (579 bytes)

10. Mapagmahal ang kaibigan niya.  Lagi niyang binibigyan ng regalo.

turqball.gif (579 bytes)

11. Nag-iisang anak si Chelsea.  Wala siyang kapatid.

turqball.gif (579 bytes)

12. Malaki ang bayan ng Manila.   Maraming tao at malawak ang lupain.

turqball.gif (579 bytes)

13. Isa sa mga magagaling na eskuwelahan ang NIU. 

turqball.gif (579 bytes)

14. Gusto kong mamili ng damit sa JCPeney's.   Malaki ang tindahan na ito.

turqball.gif (579 bytes)

15. Puti ang bahay ng presidente dito sa America.  White House ang tawag nila dito.

Back to Top