first slide

 

 

previous slide

 

May papel, lapis at bolpen sa ibabaw ng mesa.