CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you have just learned?  You may use the online Tagalog Dictionary to help you with some of the words. Click on the green buttons to listen to the sentences.

1.  turqball.gif (579 bytes)Huwag kang maingay para makatulog ang nanay mo.
2.  turqball.gif (579 bytes)Tapusin na natin ang gawain para
makapagpahinga tayo.
3.  turqball.gif (579 bytes)Mag-aral kang mabuti at nang ikaw ay
makatapos.
4.  turqball.gif (579 bytes)Inaalagaan ni Linda ang boses niya para siya ay
makakanta ng maayos.
5.  turqball.gif (579 bytes)Pabayaan mo munang
makakain si Jose bago mo sabihin ang iyong problema.
6.  turqball.gif (579 bytes)Nabasa na ni Ben ang libro na hiniram ko sa laybrari.
7.  turqball.gif (579 bytes)Isusulat ko sa papel ang address nila Maya para huwag mong
makalimutan.
8.  turqball.gif (579 bytes)
Magpalaba ka na lang ng damit bukas.
9.  turqball.gif (579 bytes)
Magpaayos ka ng buhok bago ka pumunta sa kasal.

10.  turqball.gif (579 bytes)Gusto ni Lita na magpamakinilya na lang ng term paper.
11.  turqball.gif (579 bytes)Ayaw kong bumili ng yari na, gusto ko
magpagawa ng mesa.
12.  turqball.gif (579 bytes)Parang gusto niyang
magpaluto ng adobo sa kanyang Ate.
13.  turqball.gif (579 bytes)Mahaba na ang buhok ni Mario, kailangan
magpagupit na siya bukas.
14.  turqball.gif (579 bytes)Kahit na anong paliwanag ang gawin, hindi pa rin
makaintindi si Lina.
15.  turqball.gif (579 bytes)Gusto ni Lola na
makatulong sa mahihirap.
16.  turqball.gif (579 bytes)Gusto niyang
makapagturo ng matematika sa mga bata.
17.  turqball.gif (579 bytes)Kailangan komportable ang sapatos mo bago ka
makasayaw ng maayos.
18.  turqball.gif (579 bytes)Bago ka
makatugtog ng instrumento, kailangan marunong kang magbasa ng nota.
19.  turqball.gif (579 bytes)Laging masakit ang tiyan ni Gloria, kaya kailangan na niyang
magpatingin sa doktor.
20.  turqball.gif (579 bytes)Tumahimik muna tayo para
makapagsalita naman ang ating Pangulo.

Back to Top