CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you have just learned?  You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.  Click on the green button to listen to each sentence.

1.  turqball.gif (579 bytes)Nagdarasal gabi-gabi silang mag-anak.
2.  turqball.gif (579 bytes)Araw-araw umiinom si Mario ng gatas.
3.  turqball.gif (579 bytes)Nag-aalmusal ako tuwing umaga.
4.  turqball.gif (579 bytes)Umiinom si Antonio ng gamot tuwing may sakit siya.
5.  turqball.gif (579 bytes)Gumigising ako tuwing alas-singko ng umaga.
6.  turqball.gif (579 bytes)Lumalabas ang mga paniki (bats) tuwing sasapit ang dilim.
7.  turqball.gif (579 bytes)Nagdarasal sila tuwing umaga.
8.  turqball.gif (579 bytes)Kapag umuulan, naglalaro ang mga bata sa ulan.
9.  turqball.gif (579 bytes)Kapag bumabaha, gumagawa ang mga bata ng papel na bangka.


10.  turqball.gif (579 bytes)Bumabaha sa aming lugar tuwing umuulan.
11.  turqball.gif (579 bytes)Kapag nalulungkot siya, umaawit na lang siya.
12.  turqball.gif (579 bytes)Pumapasok si Jessica sa opisina tuwing alas-otso.
13.  turqball.gif (579 bytes)Umuuwi naman si Rita tuwing alas-singko ng hapon.
14.  turqball.gif (579 bytes)Sumasakay sila ng bus kapag pauwi na.
15.  turqball.gif (579 bytes)Tuwing malapit na ang Pasko, namimili kami ng mga regalo.
16.  turqball.gif (579 bytes)Naglalagay din kami ng mga ilaw sa Christmas tree.
17.  turqball.gif (579 bytes)Tuwing araw ng Pasko, nagsisimba silang mag-anak.
18.  turqball.gif (579 bytes)Kapag umuulan, nalulungkot si Pedro.
19.  turqball.gif (579 bytes)Kapag hapon na, namamasyal sila sa bukid.
20.  turqball.gif (579 bytes)Tumatawag siya sa kaniyang magulang kapag ubos na ang pera niya.

Next Activity

Back to Top