CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you just learned?  You may open the Dictionary On Line to help you with some of the words. 

 1. Gusto mo bang magpasyal sa Chicago?

 2. Ayaw kong lumabas sa Biyernes.

 3. Gusto ni Lisa uminom ng gatas sa umaga.

 4. Ayaw nilang kumain ng balut at isda.

 5. Gusto kong umupo kasi pagod na ako.

 6. Gusto niyang tumayo kapag nanood ako ng "baseball."

 7. Ayaw kong bumilang ng pera kasi marumi ito.

 8. Ayaw nilang kumanta kasi masakit ang lalamunan ko.

 9. Gusto naming lumakad sa hapon kasi okay ito sa katawan.

 10. . Ayaw kong tumakbo kasi masakit ang paa ko.

 11. . Gusto mo bang umalis sa Dekalb?

 12. . Gusto bang lumabas ni Ben  sa Sabado?

 13. .  Ayaw niyang pumasok araw-araw.

 14. .  Gusto mo bang magbasa ng Tagalog?

 15. .  Ayaw nilang sumayaw sa parti.

 16. .  Gusto kong maglinis ng kuwarto.

 17. .  Ayaw ni Mila maglaba ng damit araw-araw.

 18. .  Gusto ni Rhoda magturo ng Tagalog sa NIU.

 19. .  Gusto kong magluto ng karne at gulay.

 20. .  Gusto nilang mag-aral ng Tagalog gabi-gabi.

 21. .  Gusto mo bang magtrabaho sa Washington D.C.?

 22. .  Ayaw mo bang magtenis mamaya?

 23. .  Gusto naming manood ng sine sa Linggo.

 24. .  Gusto ng mga estudyanteng matulog sa labas.

 25. .  Ayaw ng mga estudyanteng makinig sa titser.

 26. .  Ayaw ng batang maligo araw-araw.

 27. .  Gusto niyo bang matuto ng Tagalog?

Next Activity

Back to Top