CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you have just learned?  You may use the online Tagalog Dictionary to help you with some of the words. Click on the green buttonsturqball.gif (579 bytes) to listen to the sentences.

turqball.gif (579 bytes)Gusto kitang tulungan sa paglilinis mo ng kuwarto.
turqball.gif (579 bytes)Ayaw kong gawin ito.
turqball.gif (579 bytes)Gusto ko sanang makatulong, pero abala ako ngayon.
turqball.gif (579 bytes)Ayaw ko nang gawin ito kasi napakahirap.
turqball.gif (579 bytes)Gusto mo bang sayawin ang tugtog na iyan?
turqball.gif (579 bytes)Ayaw mo bang gawin ito?
turqball.gif (579 bytes)Gusto kong lutuin ang isda mamayang gabi.
turqball.gif (579 bytes)Ayaw kong inumin ang mapait na gamot.
turqball.gif (579 bytes)Gusto kong talupan ang mansanas.
turqball.gif (579 bytes)Ayaw kong hugasan ang mga pinggan.

turqball.gif (579 bytes)Gusto ko sanang bilhin ang sapatos, pero wala akong pera.
turqball.gif (579 bytes)Pwede kitang ihatid sa airport.
turqball.gif (579 bytes)Hindi kita pwedeng hintayin ng matagal.
turqball.gif (579 bytes)Gusto kong punasan ang mesa kasi marumi ito.
turqball.gif (579 bytes)Nais kong panoorin ang iyong pagsasayaw.
turqball.gif (579 bytes)Sige na,  hiwain mo na ang isda.
turqball.gif (579 bytes)Ayaw ko sanang lutuin ang gulay, pero gusto mo eh.
turqball.gif (579 bytes)Meron pa bang ibang pwedeng lutuin, ayaw ko nang kainin ang isda.
turqball.gif (579 bytes)Pagbigyan na nga, bilhin ko na ang gusto mong kotse.
turqball.gif (579 bytes)Pwede ko na ring ibigay ang lumang sapatos na iyan sa iyo.

Back to Top