CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences based on the Tagalog words you have learned?  You may use the Tagalog Online Dictionary to help you with some of the words.  Click on the green button to listen to the sentences.

1.  turqball.gif (579 bytes)Sa umaga ang almusal.
2.  turqball.gif (579 bytes)Sa gabi ang hapunan.
3.  turqball.gif (579 bytes)Bukas ng tanghali ang lecture ko.
4.  turqball.gif (579 bytes)Alas-siyete ng umaga ang almusal.
5.  turqball.gif (579 bytes)Alas-seis ng gabi ang hapunan.
6.  turqball.gif (579 bytes)Alas-dose ng tanghali ang tanghalian.
7.  turqball.gif (579 bytes)Kumain ako ng almusal kaninang ala-seis ng umaga.
8.  turqball.gif (579 bytes)Kumain siya ng hapunan kagabi.
9.  turqball.gif (579 bytes)Kumain kami ng tanghalian kaninang alas-dose ng tanghali.


10.  turqball.gif (579 bytes)Umuwi kami kagabi ng alas-onse.
11.  turqball.gif (579 bytes)Maaga pa para kumain ng hapunan.
12.  turqball.gif (579 bytes)Tanghali na, gumising ka na.
13.  turqball.gif (579 bytes)Mag-meryenda tayo mamayang alas-tres ng hapon.
14.  turqball.gif (579 bytes)Pasado alas-dose na, halika nang kumain.
15.  turqball.gif (579 bytes)Malapit na ang ala-singko ng hapon, uwian na!
16.  turqball.gif (579 bytes)Alas-diyes ng gabi kung siya ay matulog.
17.  turqball.gif (579 bytes)Gumigising si Aling Nena ng alas-singko ng umaga.
18.  turqball.gif (579 bytes)Nagluluto naman siya ng tanghalian bandang alas-onse.
19.  turqball.gif (579 bytes)Handa na ang hapunan bandang ala-seis ng gabi.
20.  turqball.gif (579 bytes)Pumapasok si Ana sa kanyang klase tuwing ala-seis ng umaga.

Next Activity (Thematic Lesson Vocabulary Activity)

Back to Top