CLUES

anarule.gif (1534 bytes)

Can you make sense of the following sentences using the Tagalog words you just learned?  You may open the Online Dictionary to help you with some of the words.

1.  Pakiabot ang kape.
2.  Pakibigay ang libro kay Ana.
3.  Pakibukas ang bintana
4.  Pakibasa mo ang libro.
5.  Pakikuha ang itlog
6.  Pakiabot ang mantekilya.
7.  Lutuin ang itlog.
8.  Kainin natin ang tinapay.
9.  Inumin natin ang dyus (juice).
10.  Kumain tayo ng kanin at ulam.

11.  Huwag mong ilabas ang keso.
12.  Huwag mong lagyan ng gatas ang kape.
13.  Huwag mong inumin ang kape.
14.  Huwag kang kumain ng matamis.
15.  Huwag mong inumin ang tubig.
16.  Huwag mong itapon ang itlog.
17.  Huwag mong lagyan ng asukal ang gatas.
18.  Huwag mong isara ang pinto.
19.  Huwag mong ilabas ang mantekilya.
20.  Huwag mong lagyan ng asukal ang tsokolate.

Back to Top